Verkoopsvoorwaarden webshop Di’Vin

Alle prijzen zijn in euro inclusief BTW en accijnzen.

Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten. Indien een product niet meer leverbaar is wordt u gecontacteerd en een vrijblijvend alternatief aangeboden.

Er kunnen kosten aangerekend worden voor versturing/levering afhankelijk van het type/hoeveelheid van de bestelling.

Cash betaling bij afhaling van de wijnen of de goederen zullen geleverd worden na betaling op onze rekening. (via overschrijving of PayPal)

Di’Vin is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Di’Vin heeft het recht om op basis van marktschommelingen de prijzen te wijzigen en om eventuele fouten te verbeteren. U hebt in dat geval steeds het recht om uw bestelling te annuleren.

Klachten en protesten dienen per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum toe te komen op zeteladres.

Voor alle geschillen, ook in geval van kortgeding of oproeping in vrijwaring, zullen uitsluistend de Rechtbank van Eerste aanleg te Sint-Niklaas, de rechtbank van Koophandel te Sint-Niklaas of het Vredegerecht te Sint-Niklaas, naargelang de waarde van de eis en de hoedanigheid van eiser en verweerder, territoriaal bevoegd zijn.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Di’Vin verkoopt geen alcohol aan minderjarigen.

Privacy policy

Di’Vin respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wij vragen uitsluitend uw persoonlijke gegevens voor het verwerken van een bestelling op onze website of op onze openwijndagen, of voor het organiseren van een proeverij. Deze zijn nodig om de bestelling, de betaling of de afspraak goed te kunnen afhandelen. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde online omgeving van Di’Vin of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde online omgeving van Di’Vin of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Rechten inzage/aanpassen/verwijderen gegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, aanpassen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Indien u hierover vragen of verzoeken hebt mag u deze sturen naar dieter@divinwines.be.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Contactgegevens

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Di’Vin – Franky Van Cleemput BVBA
Clemens De Landtsheerlaan 18
9140 Temse
dieter@divinwines.be
BE 0862.419.872

Cookiebeleid

Ons beleid in verband met cookies op onze website kun je hier nalezen.

De verkoop van alcohol aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.

Bevestig je leeftijd

- -