Verkoopsvoorwaarden webshop Di’Vin

Alle prijzen zijn in euro inclusief BTW en accijnzen.

Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten. Indien een product niet meer leverbaar is wordt u gecontacteerd en een vrijblijvend alternatief aangeboden.

Er kunnen kosten aangerekend worden voor versturing/levering afhankelijk van het type/hoeveelheid van de bestelling.

Cash betaling bij afhaling van de wijnen of de goederen zullen geleverd worden na betaling op onze rekening. (via overschrijving of PayPal)

Di’Vin is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Di’Vin heeft het recht om op basis van marktschommelingen de prijzen te wijzigen en om eventuele fouten te verbeteren. U hebt in dat geval steeds het recht om uw bestelling te annuleren.

Klachten en protesten dienen per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum toe te komen op zeteladres.

Voor alle geschillen, ook in geval van kortgeding of oproeping in vrijwaring, zullen uitsluistend de Rechtbank van Eerste aanleg te Sint-Niklaas, de rechtbank van Koophandel te Sint-Niklaas of het Vredegerecht te Sint-Niklaas, naargelang de waarde van de eis en de hoedanigheid van eiser en verweerder, territoriaal bevoegd zijn.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Di’Vin verkoopt geen alcohol aan minderjarigen.

De verkoop van alcohol aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.

Bevestig je leeftijd

- -